Dhollandia hidraulične rampe - prodaja i servis u Artfrigu!

Proizvodi

Stacionarno hlađenje

Rashladne komore

Rashladne komore

Delatnost kompanije Artfrigo d.o.o. je i proizvodnja rashladnih komora za rashlađivanje kao i za skladištenje zamrznutih proizvoda. Njihova primena je najzasutupljenija u mesarama, malim i velikim prodavnicama, otkupnim centrima i svuda gde postoji potreba za skladištenje i čuvanje svežih i zamrznutih proizvoda. Sve komore se proizvode u skladu sa važećim propisima i procedurama propisanim za ovu namenu. Dimenzije i kapaciteti se izrađuju prema zahtevu investitora.

Rashladni agregati

Rashladni agregati

Rashladni agregati koje proizvodi Artfrigo d.o.o. mogu biti u varijanti sa jednim kompresorom i varijanti centralnog rashladnog agregata sa dva, tri ili četiri kompresora. Elementi agregata su od renomiranih proizvođača rashladne opreme. Proizvode se agregati sa poluhermetičkim klipnim kompresorima, hermetičkim klipnim kompresorima, hermetičkim ”scroll” kompresorima i vijačnim kompresorima.

Kvalitet na prvom mestu. Kavalitet finalnih proizvoda, pored stručnosti tehničkog osoblja, garantuje i kvalitet svih ugrađenih komponenti koje se pažljivo biraju kako bi kupcima pružile visoke performanse i pouzdanost uz ekonomične uslove održavanja.