Vesti

Artfrigo održava Kolos trans doo
Zadruga Melisa produkt - isporučena i puštena u rad hladnjača 150t
Obnovljiva Energija - Isporučena hladnjača sa tunelom
ZZ Kuljnaska iz Kule - isporučena i puštena u rad hladnjača za sveže voće
Gazdinstvo Zarev - Pušten tunel za duboko zamrzavanje
Isporučena i puštena u rad hladnjača ZZ Mihajlovac, 500t svežeg voća.
Obnovljena saradnja sa kompanijom DIS iz Krnjeva
ZZ Povrtar iz Beograda - Isporučene dve hladnjače
NELT u sigurnim rukama servisa Artfrigo - sezona 2022/2023
Winner Cargo - održavanje i popravka