Dhollandia hidraulične rampe - prodaja i servis u Artfrigu!

Vesti

Artfrigo  je svoju uslugu prodaje i servisiranja pružio kompaniji DAIKIN ZANOTTI
Cold Car rashladni uređaji i kamionske nadogradnje u Artfrigu
Artfrigo je postao ovlašćeni servisni diler grupe DHOLLANDIA
Artgrigo isporučuje  Schmitz CTU rashladne uređaje kopaniji
Kompaniji
Framek rashladni uređaji dostavljeni kompaniji Frikom
Artfrigo održava Froneri Adriatic rashladne uređaje
Artfrigo održava Kolos trans doo
Zadruga Melisa produkt - isporučena i puštena u rad hladnjača 150t
Obnovljiva Energija - Isporučena hladnjača sa tunelom