Vesti

Ralu Srbija - održavanje flote i sigurnost prevoza hladnog lanca uz servis Artfrigo
Isporučena 100-ta termoizolacija na dostavnim kombi vozilima
DIJAMANT a.d. odabrao je Artfrigo
Saradnja sa kompanijom  DIS KRNJEVO je nastavljena i u 2017 godini
Artfrigo preuzeo je odgovornost servisiranja flote u kompaniji Nelt za 2017 godinu
Artfrigo je preuzeo održavanje rashladnih uređaja u mesnoj industriji Matijevic
Pošta Srbije - dostava pošiljki u sigurnim rukama Artfriga
Produžena saradnja Artfrig-a i Imlek-a
MDD group poverio održavanje svoje flote Artfrig-u