Proizvodi

Eutectic uređaji

VATNA 150

VATNA 150

Idealno rešenje za smrznutu hranu ili sladoled
- Tihi rad za gradske uslove
- Fleksibilnost potpuno modularnog sistema
- Ultra tanki kućište za maksimalno iskorišćenje utovarnog prostora

Jednostavnost upotrebe
- Ne zahteva nikakvu proceduru održavanja
- Nesmetan pristup električnim i rashladnim komponentama

 

Akumulisana snaga: 22 300 kJ

VATNA 200

VATNA 200

Idealno rešenje za smrznutu hranu ili sladoled
- Tihi rad za gradsku upotrebu
- Fleksibilnost potpuno modularnog sistema sa izborom reshladnog sredstva
- Ultra tanki zidovi za iskorišćavanje maksimalnog utovarnog prostora

 

Akumulisana snaga: do 44,700kJ

VATNA 300

VATNA 300

Idealno rešenje za smrznutu hranu ili sladoled
- Tihi rad za gradsku upotrebu
- Fleksibilnost potpuno modularnog sistema sa izborom reshladnog sredstva
- Ultra tanki zidovi za iskorišćavanje maksimalnog utovarnog prostora

 

Akumulisana snaga: do 67000kJ